Contact

Martha Reijnders
Saffierstraat 35
9743LG Groningen
The Netherlands
050-5735071
info@ateliervoorhetleven.nl

Krishnamurti Dialooggroep

In de "dialooggroep" willen wij meer dan alleen maar de mogelijkheid bieden tot kennisverwerving.
Van deelnemers aan deze groep verwachten wij een sterke innerlijke motivatie om tot inzicht in het zelf en daardoor in de wereld te willen komen.
Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht en de bereidheid om zich open te stellen.
In de dialooggroepen wordt beoogd, de dialoog spontaan van binnen uit de deelnemende personen te laten ontstaan, aangevuld met teksten en dialogen van Krishnamurti over het thema dat aan de orde is.
Beoogd wordt dat de groep en de deelnemers in de groep een spontane innerlijke verandering doormaken door henzelf geinitieerd. Dat betekent dat alleen het eerste thema's bekend zal zijn.
De groep zelf bepaalt wat aan de orde komt naar eigen behoefte.

De dialooggroep komt samen op donderdagavond om 19.30u tot 22.00u, 1 keer in de 14 dagen.
De start van de groep is nog onbekend en is afhankelijk van de aanmeldingen.