Contact

Martha Reijnders
Saffierstraat 35
9743LG Groningen
050-5735071
info@ateliervoorhetleven.nl

Krishnamurti

"De toekomst, dat is wat we NU zijn...!”

Een paar jaar geleden benoemde Peter Jonkers van Krishnamurti Nederland activiteiten uit Groningen als activiteiten uit het ‘Atelier voor het Leven’. Ik vond dat een goed idee.
Nu is de tijd om het ‘Atelier voor het Leven’ tot zijn te brengen. Krishnamurti is altijd in Groningen een inspirator en spiegel geweest en deel van het geheel van leven dat er voor mij is. Vandaar dat hij een vooraanstaande plek verdient in het ‘Atelier voor het Leven’.

Krishnamurti, door velen beschouwd als een van de grootste geestelijke leraren aller tijden, werd geboren in 1895 in Madanapalle bij Madras in India. Hij overleed februari 1986 op 90-jarige leeftijd in Ojai, Californië. Bijna 70 jaar reisde hij de wereld rond met geen ander doel dan, naar hij zei, de mens onvoorwaardelijk vrij te maken.

Hij bracht geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan, wat de werkelijke oorzaken van problemen zijn, waarmee mensen te kampen hebben. Het werkelijke diepe inzicht in die oorzaken, kan volgens Krishnamurti een revolutionaire innerlijke verandering in ons teweegbrengen. En die verandering in onszelf en daardoor in het bewustzijn van de mensheid is dringend noodzakelijk. Want: "Ons huis staat in brand"!
Belangrijke zaken, die hij samen met zijn toehoorders onderzocht, waren o.a. de werking van het denken, het bewustzijn, het "ik", het lijden van de mens, het leven en de dood, maar ook intelligentie, waarheid en creativiteit.

Krishnamurti wil slechts een spiegel voor ons zijn en wijst elk gezag als leraar en autoriteit af. Hij stelt:

"Wees een Licht voor je zelf"!

Als zodanig gaan wij met hem om.