Contact

Martha Reijnders
Saffierstraat 35
9743LG Groningen
050-5735071
info@ateliervoorhetleven.nl

Nieuwsbrief december 2014

Inleiding

Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat de laatste Nieuwsbrief verscheen. Allerlei gebeurtenissen om mij heen en ook mijn eigen fysieke gesteldheid brachten mij voor een tijdje terug naar af in waar ik mee bezig was. Natuurlijk zat ik niet stil, want dat kan ik niet, maar alles verliep veel moeizamer doordat ik ook fysiek moeilijker vooruit kwam.
Dit weekend heb ik me maar eens flink innerlijk toegesproken en gevraagd of ik nog wel leefde en dat vond ik dus van niet. Die dag het besluit genomen naar de reünie van de Keerkring (het LETS systeem in Groningen) te gaan waarin ik vroeger actief was als lid in het bestuur en op de administratie. Dat ging wonderwel heel goed. Ik was wel heel blij met de lift van Titia naar huis. Ik ben weer lid geworden.
Ik ga nu ook verder met het activeren van het Atelier voor het Leven, daarnaast ben ik nog betrokken bij de Eigen Wijs School in oprichting, tevens ben ik betrokken bij MenS en de Stichting VLOW van waaruit een gezond leven vanuit ziekte mogelijk kan zijn in gesprek met elkaar onder leiding van Jan Ellenbroek, voor zijn pensioen vooruitstrevend huisarts in Groningen op het gebied van gezondheid.
Ook Hartverwarmend Wijs en Care First World maken deel uit van mijn leven, maar dat organiseert zich een beetje vanuit zichzelf. Waar nodig ben ik daarin actief.

Reiki

Afgelopen maand ben ik weer begonnen met een Reiki 1 inwijding en dat deed me goed.
Mij was al vaker gevraagd of ik niet weer een Reiki-ontmoetingsmiddag wilde organiseren en dat lijkt me weer heel leuk om te doen bij mij thuis.

De eerste Reiki-ontmoetingsmiddag zal zijn op maandagmiddag 12 jan van 14.00 u tot 16.30u. 4 deelnemers kunnen meedoen. Opgave vooraf is nodig en kan via: marthareijnders@home.nl.

De eerst volgende keer is op vrijdag 30 jan ’s avonds van 19.30u – 22.00u.
Ook hiervoor is opgave vereist en kunnen 4 deelnemers meedoen.
De volgende bijeenkomsten zijn op maandagmiddag 9 februari en 9 maart, ook weer van 14.00u tot 16.30u en op de vrijdagen 27 februari en 27 maart van 19.30u tot 22.00u.
Kosten: 5 euro per keer of 10 eco als je lid bent van de Keerkring.
De bijeenkomsten zijn aan de Saffierstraat 35 in Groningen

Krishnamurti

In het verleden organiseerde ik dialooggroepen aan de hand van lezingen of gesprekken op video van Krishnamurti.
Hier wil ik ook mee doorgaan en dit keer niet op zondag maar op woensdagmiddag, te beginnen op woensdagmiddag 21 januari om 14.00u tot 16.30u.
We starten met de video en daarna houden we een dialoog met elkaar.
Opgave vooraf is gewenst via: marthareijnders@home.nl of tel. 050-5735071.
6 deelnemers kunnen meedoen.
Wij komen samen aan de Saffierstraat 35, 9743 LG Groningen.

De eerste inleidende video is een gesprek van Krishnamurti met Prof. Allan W Anderson, die van huis uit theoloog is.
De titel van dit gesprek is: Knowledge and the Transformation of Man.
Deze video heb ik helaas alleen in het Engels.

Als je interesse hebt maar alleen ondertitelde lezingen kunt volgen, dan hoor ik dat graag, want er zijn sinds enige jaren steeds meer lezingen ondertiteld.
Ook kun je bij mij thema’s aanvragen waar je graag meer over wilt horen, dan kan ik daarbij een lezing opzoeken.

Het Atelier is tegelijkertijd het Informatiecentrum voor Groningen van Krishnamurti Nederland waardoor ik de video’s ook vrij kan bestellen om samen te beluisteren.

Ik zou het boeiend vinden als we een groepje geïnteresseerden kunnen vormen dat regelmatig samen kan komen en in dialoog met elkaar kan gaan om daardoor tot dieper inzicht te komen.

Ik zou het op prijs stellen als er 10 eco of 5 euro wordt bijgedragen aan het Atelier voor het Leven als tegemoetkoming in de kosten van het Atelier.

Ik zou het fijn vinden te horen of je interesse hebt en eventueel welk thema jij graag aan bod wil laten komen.

De bijeenkomst na 21 januari wil ik laten afhangen van de interesse die er is.


Ik wens iedereen een heel goed uiteinde
en een inspirerend en creatief 2015!!!!