Contact

Martha Reijnders
Saffierstraat 35
9743LG Groningen
050-5735071
info@ateliervoorhetleven.nl

Reiki

In het Atelier voor het Leven kunnen Reiki 1,2,3 inwijdingen worden gegeven, individueel en in groepjes.
Tevens zijn er terugkomdagen.
Reiki kan worden gecombineerd met hartcirkels waardoor jij je zicht op wie je werkelijk bent nog meer kunt verdiepen.

Wat is Reiki?

Reiki is Lichtenergie.
Energie die altijd om ons heen is. Ze is onuitputtelijk. Energie waarmee we verbinding kunnen maken met een ander, zoals dat ook gebeurt tussen moeder en pasgeboren kind.
Reiki is energie, die ons bereikt via de kruin, als wij daarvoor open staan, en die vervolgens door ons lichaam gaat stromen.
Deze energie is zeer heilzaam.
Baby’s en kleine kinderen staan van nature in open verbinding met deze energie, evenals het merendeel van de moeders. Hierdoor weten moeders feilloos hoe het met hun kind is, ook als het kind niet fysiek in dezelfde ruimte is. Vaak is echter deze verbinding verstoord, als gevolg van blokkades die tijdens de ontwikkeling van een persoon ontstaan door alles wat er gebeurt op het levenspad. De verbinding kan weer worden geopend. Daarna kan ze worden gebruikt om het welzijn van een persoon te dienen en die persoon kan dan weer het welzijn van anderen bevorderen. Je kunt daar bewust mee leren omgaan.

Wat heeft Reiki te maken met Zelf-ontwikkeling?

Reiki aan je zelf geven en doorgeven aan een ander is heel fijn. Ook al is het kanaal open dan wil dat nog niet zeggen, dat alle blokkades zijn opgeheven. Reiki-energie helpt je bij het ontmoeten van en het tot oplossing laten komen van jouw blokkades.
In het tot oplossing komen van je blokkades ga je steeds meer harmonie ervaren en kom je steeds meer in balans.
Steeds beter ga je zien wie en wat je Zelf werkelijk is. Je kunt dan, dat wat jij niet echt bent en wat jou niet werkelijk dient, achter je laten. Je herschept je zelf en daardoor ga je degene die jij echt bent steeds meer ervaren. Je ervaart steeds meer dat jij de wereld bent!

Transformatie door Licht en Liefde

Licht is de Reiki-energie. Ze werkt via jouw hart en gaat van daaruit naar je handen, van waaruit je kunt geven aan je zelf en de ander.
Je ontvangt Reiki in Liefde en je geeft Reiki door, vanuit de Liefde in jouw hart. Liefde is de belangrijkste transformerende bron. Zonder dat zou er niets veranderen, in geen enkel mens.

Graden van Reiki

Reiki-energie kun je doorgeven als jij een inwijding hebt ontvangen. In de eerste inwijding wordt het kanaal geopend. In de periode daarna richt jij je voornamelijk op zorg voor jezelf en geef je aan jezelf veelvuldig Reiki. Je leert hoe je dat kunt doen. Dit is een tijd, waarin jouw energiebanen steeds meer energie kunnen gaan doorgeven.
Na de tweede Reiki inwijding ga jij je ook richten op een ander. Je leert de ander een behandeling geven. Je leert omgaan met je eigen blokkades en die van de ander. Je leert behandelen op afstand. Je leert je Zelf wezenlijk kennen.
Om de Reiki 3 inwijding te kunnen ontvangen dien jij je wezenlijke Zelf te hebben gerealiseerd of op het punt te staan om die realisatie te verwezenlijken. Het centrum verzorgt hiervoor cursussen Zelf-ontwikkeling en leren omgaan met je blokkades.
Er kunnen een aantal jaren tussen Reiki 2 en 3 zitten. De Reiki 2 inwijding kun je al een paar maanden na de Reiki 1 inwijding ontvangen.

Wat vragen wij van jou?

In ons centrum is onvoorwaardelijke Liefde de basis van alle leven.
Geld, goederen en diensten worden gegeven vanuit Liefde. Het geven of ontvangen er van is voor ons Liefde in actie. Als dat wat jij kiest te geven goed is, zet het jou in je kracht en zet dit het centrum in zijn kracht en allen die er mee verbonden zijn.
Daarom vragen wij van jou in je Zelf na te gaan, wat als krachtgevend en liefdevol voelt voor jou. We kunnen dat dan met elkaar delen, zodat het ons allemaal in onze kracht zet.
Wat voelt goed voor jou, zet jou in je kracht en doet Liefde in jou groeien?

Voor opgave, of een afspraak, zie contactgegevens in de linkerbalk.