Contact

Martha Reijnders
Saffierstraat 35
9743LG Groningen
050-5735071
info@ateliervoorhetleven.nl

Visie van het Atelier voor het Leven

Wat wij beogen is te komen tot in relatie/verbinding zijn vanuit zuiver bewustzijn in het totaal van het Leven zelf. Belangrijk in het Atelier voor het Leven is Waarheid, onvoorwaardelijke Liefde, de innerlijke Essentie van het Leven en Samen leren.
Daarin is het innerlijke Licht, van daaruit is intelligentie en creativiteit.
In het Atelier voor het Leven zijn we samen. Zien we elkaar als spiegels voor onze eigen wijze van zijn en gaan we voor het welzijn van allen. Door samen in Vrijheid te Leren en Leven geven we elkaar de gelegenheid om te ontdekken wie we werkelijk zijn.
Binnen het ‘Atelier voor het Leven’ geven we elkaar een zetje in de goede richting, om in relatie tot elkaar van het leven te leren en te genieten. We dienen echter alles zelf te ontdekken om vrij te worden.
Leven, Leren en Waarheid zien komen dan op een natuurlijke en spontane manier naar iedereen toe. Waarheid wordt gevonden in het Leven zelf, waarin wij spiegels zijn voor elkaar.
Leren is niet alleen het verzamelen van kennis maar vooral ook observeren en keuzeloos gewaarzijn. Samenkomen is een schitterende uitdaging om in relatie tot elkaar van het leven te leren en te genieten en zo stroomt Liefde de wereld in en doet duizenden bloemen bloeien.

Van waaruit vertrekken wij?

Leven is waarnemen, waargenomen worden en loslaten.
Een dieper inzicht is dat de waarnemer het waargenomene zelf is.
Door goed te luisteren naar wat er binnenin je hart echt leeft, (her)ontdek je wat de wezenlijke bron van het bestaan is.
Zo ontmoet je de essentie waar het werkelijk om gaat.
Je kunt bij die inspiratiebron komen door je af te vragen of het Liefde is dat je leidt of het ego dat “denkt” dat ze liefde is.
Iedereen vindt steeds alle antwoorden in zichzelf, is daarbij eigen meester.
Van daaruit kunnen we samen leven en leren vanuit Liefde.
Dat geeft energie en maakt enthousiast!
Zo geef je ruimte aan transformatie en bloei in jouw zijn vanuit relatie en vrijheid.
Dat schept mogelijkheden.